Beleidsplan

Stifting Boerebrulloft

Opgericht 17 juni 1985 - Rsin 007299412

Inleiding

De Boerebrulloft – De Jouwer is een van de grootste en bekendste folkloristische evenementen van Nederland en zeker van Fryslân.
Een evenement met grote culturele waarde.
Elk jaar staat er een verliefd stel volop in de schijnwerpers. Op het openluchtpodium in het park Herema State treedt het paar in het huwelijk. Een trouwerij geheel volgens tradities en kleding van 1850

Deze boerenbruiloft werd in 2019 voor de 65ste keer georganiseerd.
In 2020 ging vanwege het coronavirus dit evenement niet door.
De officiële oprichtingsdatum is 17 juni 1985. Toen is het gebeuren opgenomen in een Stichting.

Zoals genoemd in de inleiding is het een jaarlijks terugkerend evenement.
Momenteel ligt de organisatie even stil, vanwege de “coronaregels”.

Missie

Meer dan 65 jaar geleden heeft een Jouwster ondernemer het initiatief genomen om een traditionele boerenbruiloft te organiseren.
Samen met andere ondernemers is dit een enorm succes geworden.
Een traditie die wij, het huidige bestuur graag in stand willen houden om dit stuk geschiedenis van bijna twee eeuwen geleden bij de huidige en komende generaties in ere te houden.

Doelstelling / Tradities

Om de cultuur en traditionele gebruiken en gewoonten van rond 1850 in stand te houden organiseert de Stifting Boerebrulloft iedere vierde woensdag van de maand juli een Boerenbruiloft.

Deze boerenbruiloft is een Fries evenement waarbij in het park Heremastate te Joure een bruidspaar trouwt zoals dat gebruikelijk was in de beter gesitueerde boerenkringen. De stichting wil dit traditionele gebeuren in stand houden mede voor de volgende generaties die zo de cultuur van bijna twee eeuwen geleden kunnen beleven met de vele gebruikelijke tradities.
Enkele tradities willen we noemen:

* Het gebruik van de bruidegomspijp.
Een mooie versierde kalken pijp en deze ligt op een zwart kussen. De bruid overhandigt deze aan haar man, de verse bruidegom. Zij houdt het vuur uit de komfoor bij (gedienstigheid) en hij gaat roken. Als er rook uit de pijp komt, wordt het Friese volkslied gezongen. Vroeger was het zo, als een man kon roken, was hij een echte man. (Tegenwoordig is het bijna net andersom, als je niet rookt, ben je een echte kerel.)

* De bruidssuikers.
De bruid draagt de hele dag een mandje bij haar met bruidssuikers. Tijdens de dag strooit ze dezen rond en de kinderen rapen de snoepjes van de grond. Dit gebruik geeft aan dat de bruid afstand doet van haar jeugd. (Bij hele rijke boeren strooide de bruid centen.)

* Duiven.
Na het ja-woord worden er twee duiven losgelaten. Hiermee geeft het bruidspaar aan hun vrijheid / jeugd op te geven en verplichtingen aan te gaan.

* Prom en bôle. Dit gerecht staat op tafel bij de bruidsmaaltijd. Het is een oud recept en “bijna” iedereen vind het heerlijk. Ingrediënten zijn o.a. brood, melk, geweekte pruimen, kaneel………. en gaat in de oven voor het opgediend wordt.

Dit zijn een aantal gebruiken bij een traditionele Friese boerenbruiloft waarbij alle “deelnemende” gasten gekleed gaan in het traditionele Friese kostuum van 1850. Gereden wordt in Friese krompanelen sjezen getrokken door Friese paarden.

Na het bruilofsmaal kiest men voor een harddraverij.
De bruidegom en zijn vrienden strijden om wie het hardst kan rijden op hun paarden.
Geheel in stijl van vroeger zal het allemaal gebeuren in Midstraat-West.
Twee aan twee rijden de deelnemers om het hardst op ongezadelde Friese paarden over een baan van zand.
En harddraven moeten ze, want een strenge jury, keurmeesters worden ze genoemd, ziet erop toe.

Grote Ringrijderij
‘s Middags staat de bruiloft ook in het teken van het paard.
Om drie uur vindt de grote ringrijderij plaats, er wordt gereden door de hele Midstraat.
Deze ringrijderij, georganiseerd door “Het Friese Tuigpaard” , trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.
Het is net of heeft hier de tijd even stil gestaan, want wanneer je je ogen sluit en je hoort paardenhoeven en wagenwielen op de stenen klinken, dan leef je 100 jaar terug.

Programma

(klik voor meer informatie)

DEFILÉ DOOR DE MIDSTRAAT 10.00 uur (gratis entree)
     
19e EEUWSE BRUILOFT IN PARK HEREMASTATE 11.00 uur (gratis entree)

Sponsor:
Kuindersma
Verzekeringen en hypotheken

     
BRUIDLOFTSMAALTIJD 12.00 uur € 17,50
(reserveren via VVV Joure)
     
HARDDRAVERIJ IN MIDSTRAAT WEST 13.00 uur (gratis entree)
     
GROTE RINGRIJDERIJ IN DE MIDSTRAAT 15.00 uur (gratis entree)
     
PRIJSUITREIKING 16.30 UUR  

Sponsoring / PR

Zonder de financiële steun van sponsors is dit prachtige gebeuren niet haalbaar.
Er wordt naar gestreeft om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De sponsoring bestaat uit:
* bijdragen van winkeliers en bedrijven in Joure en directe omgeving.
* het huis aan huis verkopen van loten
* het organiseren van de bloemen- en tuinmarkt op koningsdag

Het organiseren van de bloemen- en tuinmarkt op koningsdag is door het stichtingsbestuur enige jaren terug overgenomen van de oranjecommissie. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan de organisatie van de Boerebrulloft.

PR bestaat uit:
* eigen website met link naar facebook
* publiciteit en advertenties in diverse kranten
* toepasselijke tijdschriften zoals de Pryso
* Pamfletten en strooifolders
* Reclameborden op alle toegangswegen naar Joure
* Mond tot mond reclame
* TV en Radio (lokale omroepen)
* VVV

Voorbereiding:
Kennismaking en kontakten met bruidspaar - Aanvragen vergunningen - PR en foto's bruidspaar - VVV inschakelen - Overleg politie, verkeersregelaars en EHBO - Div. medewerkers uitnodigen - Acomodatie reserveren - PR werkzaamheden en sponsoring - Adviseren in het aanschaffen en/of huren van kostuums etc.
Dit is een greep uit de voorbereidende werkzaamheden.

Beloningenbeleid

Beloningen Bestuur:
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Beloningen vrijwilligers:
Vrijwilligers worden niet financiëel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de tijd die zij in de stichting steekt. Enkel voorgeschoten onkosten mogen gedeclareerd worden.

Huidige situatie

Vanwege het coronavirus kon vorig jaar 2020 ons evenement niet doorgaan en waarschijnlijk zal dat ook dit jaar weer het geval zijn.
Heel erg spijtig. Wat dan ook mee speelt is dat het de winkeliers en bedrijven moeilijk valt ons te sponsoren. De bloemen- en tuinmarkt kan ook niet doorgaan, net als vorig jaar, waarmee we ook een bron van inkomsten kwijt raken.
Voor een gezonde financiële situatie hebben wij wel de ANBI status nodig, zodat wij ook in de toekomst ons evenement kunnen organiseren.


Organisatie

Sita Hoekstra-de Boer Foarsitter
Ina Kuit-van der Weide Skriuwer
Jehan Bouma Ponghâlder / Alg. saken en PR
Jelle van der Weide Hippyske saken / Alg. saken en PR
Jan Braaksma Alg. saken
Anneke Boersma Alg. saken
Yvonne Visser Alg. saken / Klaaiing advys
Vrijwilligers Mensen uit Joure en omgeving die dit evenement een warm hart toedragen en graag hun steentje bijdragen.

Ina Kuit-v.d. Weide
Schoolstraat 3
8376 HB Ossenzijl
tel. 06 20542705
info@boerebrulloft.nl

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 41002470
Rsin 007299412