De Fryske Dūnsers

De Fryske Dûnsers
Is een samengestelde groep Friese Folkloredansers die ook allemaal lid zijn van een van de bestaande Friese Folkloredansgroepen.
De groep is ontstaan toen de Provincie in 2010 een Friese delegatie met o.a. een Folkloregroep naar Nieuw Zeeland wilde sturen om daar de „Friezen om utens“ warm te maken voor „Fryslân Ferbynt“,
dat zou een wereldwijd netwerk moeten worden van mensen die zich verbonden voelen met Friesland. In 2012 zou daar een groot internationaal evenement voor volgen in Friesland.