Eastergo Skotsers

Dit jaar zal de Folkloristische dans -, muziek - en zanggroep Eastergoa Skotsers Burgum een –dans-bijdrage leveren aan de inmiddels wijd en zijd bekende Boerebrulloft te Joure.

Folkloristische dans -, muziek - en zanggroep Eastergoa Skotsers Burgum is in maart 1988 opgericht, met als doel de oude Friese folklore in stand te houden en uit te dragen.
Onze groep danst in authentiek Fries kostuum uit de periode 1820 - 1840 met als bijzonder element het smalle zilveren oorijzer met de lange floddermuts.
Het programma dat wordt gedanst stamt uit diezelfde periode als de kostuums en bevat enkele zeer specifieke dansen uit Oostergo.
De naam van de groep is ontleend aan de streek waar wij vandaan komen. Na 1500 werd Friesland in vier delen verdeeld, te weten Oostergo, Westergo, de Zeven Wouden en de Elf Steden.
Onze groep komt uit Oostergo, in het Fries, Eastergoa, vandaar de naam.