Vereniging Terschellinger Volksdansen

Terschelling
Eiland van Sil de strandjutter, geboortegrond van Willem Barents, de beroemde ontdekkingsreiziger. Eiland, omspoeld door het zilte nat van de Noord- en Waddenzee, waar de Brandaris zich al meer dan vier eeuwen fier verheft. En oude gebruiken die bewaard zijn gebleven als gevolg van het eilandisolement.

Volksdansen
Onderdeel van de folklore is het volksdansen. Is het op vele plaatsen zo, dat oude dansen alleen nog worden beheerst door leden van volksdansverenigingen, op Terschelling dekt de naam nog steeds de lading.
Ook buiten de V(ereniging) T(erschillinger) V(olksdansen) worden door velen moeite de “ouderwetskes” als de Jan Pierewiet, Hakke Toone, Flip enz. uitgevoerd.
Tijdens het dansen wordt vaak gezongen, hetgeen nog eens extra fleur geeft.

Klederdracht
Terschelling heeft welvarende tijden gekend. Vaker regeerde schraalhans, hetgeen noodgedwongen een sobere leefstijl met zich meedroeg. Hiervan getuigt de klederdracht van de vrouwen. Een degelijke, praktische dracht, gekenmerkt door eenvoud in snit en kleuren, met weinig opsmuk. Vaak overheerste de kleur zwart, want met betrekking tot de risicovolle scheepvaart liep men bijna voortdurend in de rouw.
Een specifieke mannendracht is er nooit geweest. Terwille van de uniformiteit koos de VTV daarom voor een kostuum, geënt op de uitgaansdracht van een kapitein van omstreeks 1860.