Bruidspaar 2008

Romain Ludovicus Verdonck en Denise Maria Gaston van Gestel

Ook dit jaar is er ( misschien) sprake van een echte trouwerij. Maar dan op een manier zoals dat rond 1850 gebruikelijk was. Op dit moment is nog niet zeker of het bruidspaar echt gaat trouwen op de “boerebrulloft”. Ze willen zelf heel graag, maar er is dit jaar wel een heel bijzonder bruidspaar.
Na een oproep in een blad, dat door veel houders van Friese paarden wordt gelezen, reageerde een eigenaar van Friese paarden uit België. Romain Verdonck en Denise van Gestel gaven aan graag op de boerebrulloft te willen trouwen.

Het lijkt, gezien de wetgeving, voor hen niet mogelijk om in Joure in het echt te trouwen. Als het niet in het echt kan, komen Romain Verdonck en Denise van Gestel toch graag naar de boerebrulloft om te trouwen op een manier zoals dat rond 1850 in friesland gebruikelijk was.
Ze nemen daarvoor hun eigen Friese paarden en hun eigen sjees mee.
Als het jawoord heeft geklonken biedt de bruid de versierde kalken pijp aan haar bruidegom aan. Zij steekt de Heerenbaai in de pijp aan en haar man kan roken.
Dit huwelijksritueel was al in de 18e eeuw een teken van gedienstigheid.

Romain Ludovicus Verdonck en Denise Maria Gaston van Gestel