Boerebrulloft

Bestuur

Sita Hoekstra-de Boer Foarsitter
Ina Kuit-van der Weide Skriuwer
Jehan Bouma Ponghâlder / Alg. saken en PR
Jelle van der Weide Hippyske saken / Alg. saken en PR
Jan Braaksma Alg. saken
Anneke Boersma Alg. saken
Yvonne Visser Alg. saken / Klaaiing advys
Vrijwilligers Mensen uit Joure en omgeving die dit evenement een warm hart toedragen en graag hun steentje bijdragen.


Presentatie: Sita Hoekstra-de Boer
Grietman: Jelle Wesselius
Assessor: Tsjepke v.d. Honing

VERSTERK ONS TEAM!

Het bestuur van de Boerebrulloft is op zoek naar vrijwilligers voor:
o
pbouw feesttent, inrichten feestterrein, kassa en kaartcontrôle etc.

Mocht je interesse hebben, stuur dan een e-mail naar info@boerebrulloft.nl